Missie Maple RegisterExecuteurs

Maple RegisterExecuteurs wil haar cliënten ondersteunen bij het in kaart brengen van hun toekomstige nalatenschap zodat zij op voorhand duidelijkheid hebben over de wijze waarop de nalatenschap te zijner tijd zal worden afgewikkeld. Indien de toekomstige erflater dit wenst kan dit de aanstaande erfgenamen eveneens duidelijkheid en rust geven. Wanneer het moment van overlijden daar is, kan Maple RegisterExecuteurs de gehele of gedeeltelijke afwikkeling van de nalatenschap voor de cliënt regelen. Dit kan als executeur wanneer de erflater dit in zijn testament heeft vastgelegd of als gevolmachtigde indien de gezamenlijke erfgenamen daartoe opdracht geven. Op deze wijze wenst Maple RegisterExecuteurs haar cliënten bij te staan in een (toekomstige) intense en moeilijke periode voor henzelf of hun nabestaanden.