Ons dienstenpakket en tarief voor nalatenschapsafwikkeling

Een complete nalatenschapsafwikkeling bestaat uit:

 • Controle op gegevens in digitaal nalatenschapsdossier en/of inventarisatie van relevante gegevens en documenten
 • Advisering erfgenamen inzake (beneficiair) aanvaarden of verwerpen
 • Wettelijk vereiste handelingen (aanvragen verklaring van erfrecht, eventuele notariële boedelbeschrijving)
 • Financieel-administratieve handelingen
  • Lopende administratieve zaken ordenen en afhandelen
  • Bankzaken regelen (informeren bank, automatische incasso’s opheffen e.d.)
  • Verzekeringen inventariseren / opzeggen en/of wijzigen
  • Vorderingen innen
  • Beleggingen verkopen
  • Schulden betalen
  • Abonnementen / lidmaatschappen opzeggen
 • Handelingen in relatie tot eventuele werkgever of uitkeringsinstantie
  • Informeren over het overlijden
  • Innen van (eventuele) eenmalige nabestaandenuitkering (werkgever, UWV, SVB)
 • Werkzaamheden met betrekking tot de woning
  • Tenaamstelling huurcontract wijzigen / hypotheek wijzigen
  • Laten taxeren koopwoning
  • Coördinatie met makelaar bij verkoop woning
  • Coördinatie bij leegruimen en opleveren woning
 • Social media – laten verwijderen of aanpassen profiel overledene
 • Overall bewaken van doorlooptijden en deadlines en periodieke tussentijdse rapportage
 • Coördinatie en afstemming met overige specialisten (w.o. notaris, taxateur, makelaar, boedelbedrijf, accountant, fiscalist)
 • Fiscale zaken
  • Slotaangifte inkomstenbelasting
  • Aangifte erfbelasting
 • Eindrapportage met daarin rekening en verantwoording
 • Verdeling erfdelen


Tarieven

Een gemiddelde professionele nalatenschapsafwikkeling van een particulier, bestaande uit bovenstaande subonderdelen, neemt ongeveer zo’n 50 uur in beslag en kent een doorlooptijd van meestal iets meer dan een jaar. Wij stellen met u een overeenkomst op met daarin de werkzaamheden die wij voor u zullen verrichten en ons tarief daarvoor. Dit kunnen ook delen van bovenstaande opsomming zijn.

Over de bestede tijd wordt vanzelfsprekend verantwoording aan u afgelegd. Met gebruikmaking van het digitaal nalatenschapsdossier heeft u continu zicht op de voortgang en status van de werkzaamheden.

Kosten voor onderstaande aspecten worden apart gefactureerd – in veel gevallen door de betreffende instantie of specialist zelf:

 • Kosten van de hiervoor genoemde specialisten (notaris etc.)
 • Eventuele leges, griffie- en advertentiekosten
 • Werkzaamheden met betrekking tot buitenlandse aspecten
 • Werkzaamheden als gevolg van ondernemingsactiviteiten van de overledene

Indien gewenst kunnen wij u ook ondersteunen bij de organisatie van de uitvaart en het contact met de uitvaartondernemer.