06-51302735
info@maple-executeurs.nl

Mijn toekomstige nalatenschap

Mijn toekomstige nalatenschap

Op voorhand goed geregeld

1 Voor de leesbaarheid van de tekst wordt steeds gesproken over zijn en hij. Hiervoor kan eveneens haar en zij worden gelezen.
2 Wet op de Lijkbezorging

U wilt het uw nabestaanden voor wat betreft de financiële en organisatorische zaken, zo makkelijk mogelijk maken. De tijd na uw overlijden is al intens en emotioneel genoeg. Binnen korte tijd valt er veel te regelen. Heeft u bijvoorbeeld zelf geen indicatie gegeven van uw uitvaartwensen, dan zijn dit de eerste beslissingen waar uw nabestaanden mee te maken krijgen. Maar dat is pas het begin. Afhankelijk van wat u met uw nabestaanden heeft gecommuniceerd, komen er veel vragen op hen af. Is er een testament? Wie zijn de erfgenamen, kennen zij elkaar allemaal en hoe is hun onderlinge verhouding? Zijn er schulden? Heeft u een relatie met het buitenland? Moet er erfbelasting worden betaald?

Digitaal nalatenschapsdossier

U kunt het uw nabestaanden makkelijker maken door uw wensen en alle verdere relevant informatie vast te laten leggen. Maple RegisterExecuteurs maakt daarbij gebruik van een digitaal nalatenschapsdossier. In dit persoonlijke digitale dossier worden alle van belang zijnde gegevens en documenten voor u bewaard. Vanzelfsprekend heeft u volledige toegang tot uw eigen dossier. U ontvangt daarvoor persoonlijke inloggegevens.

Testament

Ook kunnen wij samen met u bezien of het wenselijk is dat u een testament laat opstellen. Indien u reeds een testament heeft, kunnen wij eveneens kijken of uw testament nog steeds past bij uw huidige familiesituatie en vermogenspositie. Wellicht is uw testament al weer geruime tijd geleden tot stand gekomen en zijn uw persoonlijke situatie of uw wensen sindsdien veranderd.

Tarief

De kosten van een nalatenschapsregistratie en advies bedragen voor de meeste cliënten tussen de € 300 en € 500. Het exacte tarief is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie. Relevante factoren hierbij zijn bijvoorbeeld: aantal erfgenamen, samenstelling vermogensbestanddelen, aantal familierelaties, aanwezigheid en/of gewenst advies inzake (levens)testament en dergelijke.

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening, neem dan vooral contact met ons op. In een kosteloos inventariserend gesprek bespreken wij graag uw situatie en kunnen wij u de inhoud en werking van het digitaal nalatenschapsdossier tonen.